ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 ตุลาคม 2562 / 15:08:03     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ค่าจ้าง 12,000 บาท
ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112188-90 โทรสาร 053-112088 ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 30 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร


ข่าวรับสมัคร จาก : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1
สิ้นสุดวันที่ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562