ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 7 ตุลาคม 2562 / 11:28:06     โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดประเภท ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 14 รายการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดประเภท ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีประกวดสู้ราคา ณ หอประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ในวันและเวลาราชการ โทร 0-5321 7259 ต่อ 10025 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
สิ้นสุดวันที่ : 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562