ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 ตุลาคม 2562 / 15:09:44     โดย : สวท.พะเยา
   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กำหนดขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้จำนวน 3 พันธุ์ 5 รายการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กำหนดขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้จำนวน 3 พันธุ์ 5 รายการ รวมทั้งสิ้น 26,300 กิโลกรัม โดยวิธีประมูลราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยเริ่มลงทะเบียนประมูลในเวลา 08.30 – 09.30 น.ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โทร.054-411004 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562