ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 ตุลาคม 2562 / 15:10:28     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โทร.054-431513 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562