ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 10 ตุลาคม 2562 / 14:26:11     โดย : สวท.พะเยา
   วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ๆ ค่าจ้างเดือนละ 8,840 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบุคลากร (ตึกอำนวยการ) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพะเยา โทร.054-887200 ต่อ 430 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562