ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 21 ตุลาคม 2562 / 12:18:46     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   การเปิดรับสมัครนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กทมฯ
ด้วย สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 7 หลักสูตร กำหนดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dei.ac.th และ Facebook : การศึกษาต่อเนื่องสถาบันการศึกษาทางไกล หรือโทรสอบถาม 0 2381 6651


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สถาบันการศึกษาทางไกล
สิ้นสุดวันที่ : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562