ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 ตุลาคม 2562 / 10:49:51     โดย : สวท.ลำปาง
   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง รักษาความปลอดภัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง เลขที่ 420 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5422 4561


ข่าวรับสมัคร จาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562