ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 29 ตุลาคม 2562 / 14:27:26     โดย : สวท.ลำปาง
   เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 9 กลุ่ม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 คุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ. 2562 รายละเอียดและใบสมัครประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2288 5730-1


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สิ้นสุดวันที่ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562