ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 / 09:30:59     โดย : สวท.ลำปาง
   ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน 15 รายการ
ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0 5424 3011-13 ต่อ 129 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562