ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 / 15:06:28     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   ขาดทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน
ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ซึ่งหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ จำนวน ๒๕ รายการ
กำหนดวันดูสภาพพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงานและวันขายทอคตลาดเป็นวันเดียวกัน คือวันที่ ๑๘พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยขอดูภาพพัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๙.๓๐ น. ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอลี้ ถนนพหลโยธิน หมู่ ๔ ตำบลลี้อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยจะเริ่มลงทะเบียนเข้าสู้ราคาได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. - ๐๙.๔๕ น. และจะเริ่มการประมูลราคาในวันเตียวกันตั้งแต่วลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
สนใจติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรหากรพื้นที่สาขาลี้ ที่ว่าการอำเภอลี้ ถนนกหลโยธิน หมู่ ๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน๕๑๑๑๐ โทร. ๐-๕๓๙๗-๙๘๓๖


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562