ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 / 16:26:39     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-335503 ต่อ 11 และ 054-335504 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร


ข่าวรับสมัคร จาก : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชนจังหวัดลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562