ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 / 13:48:43     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรล้อยาง 90 ต้น จำนวน 1 งาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรล้อยาง 90 ต้น จำนวน 1 งาน สถานที่ดำเนินการอาคาร ท.172 แผนกจ้างเหมืองแม่เมาะ กองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สามารถรับเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5425-4380 (นางสาวสาริศา จงงามวิไล) ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดวันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562