ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 / 14:54:17     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ รวมจำนวน 25 รายการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 053561469 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562