ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 / 13:30:16     โดย : สวท.พะเยา
   ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคาเป็นรายตัวด้วยวาจา จำนวน 57 ตัว
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ขาวลำพูน โดยการขายวิธีทอดตลาด แบบประมูลราคาเป็นรายตัวด้วยวาจา จำนวน 57 ตัว ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 466080 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562