ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 / 11:29:06     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   สำนักงานประมง รับสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 328491 ในวันเวลาราชการ
จะดำเนินการคัดเลือกโดยสัมภาษณ์ และทดสอบขับรถยนต์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/fpo-chiangmai/ และติดบอร์ดประกาศของสำนักงานฯ โดยจะขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับ จำนวน 3 คน และจะเรียกลำดับที่ 1 มาทำสัญญาจ้างก่อน หากลำดับที่ 1 สละสิทธิ์จะทำการเรียกลำดับถัดไป


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562