ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 / 15:43:37     โดย : สวท.พะเยา
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ และวัสดุที่หมดอายุใช้งาน จำนวน 3 รายการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ และวัสดุที่หมดอายุใช้งาน จำนวน 3 รายการ โดยกำหนดราคาขายทอดตลาดพัสดุให้ผู้ซื้อเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ถนนฟากน้ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โทร.054-431513 ต่อ 205 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562