ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 / 16:00:22     โดย : สวท.ลำปาง
   เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย
เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2563-2567 รวม 57 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.lampangcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0 5423 7237 ต่อ 7710,7711 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลนครลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562