ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / 10:54:35     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   เทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร
เทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่่งผู้ช่วนเจ้าพนักงานชุมชน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา 3.คนงานทั่วไป 2 อัตรา
โดยผู้ที่ประสงค์สมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2562 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 5426 9429


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร
สิ้นสุดวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562