ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / 12:17:50     โดย : สวท.เชียงราย
   เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยเข้าโครงการบ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยเข้าโครงการบ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0-53703653 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.gprocurement.go.th


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย
สิ้นสุดวันที่ : 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562