ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / 13:55:26     โดย : สวท.ลำปาง
   สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา
สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา แบ่งเป็นประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนางช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างเหมาทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานปลัดเทศบาล ชั้น 2 งานเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5426 9429 หรือเว็บไซต์ www.hangchat.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร
สิ้นสุดวันที่ : 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562