ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / 14:41:22     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง รวมจำนวน 24 รายการ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านพักสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 053561469 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
สิ้นสุดวันที่ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562