ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ nissan 1 คัน ดูเพิ่มเติม
2 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ดูเพิ่มเติม
3 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ฝ่ายบริหารวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 11 อัตรา, ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนว ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ยามรักษาปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์(ถิ่น) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!