ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ดูเพิ่มเติม
2 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 4 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 4 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จำนวน 10 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา และอาจารย์ชาวต่า ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ( เชียงใหม่) มีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ ดูเพิ่มเติม
6 คณะทันตแพยท์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ดูเพิ่มเติม
7 คณะทันตแพยท์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยชั่งค ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!