ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ดูเพิ่มเติม
2 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในกา ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในกา ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนใจเรียนต่อวิชาชีพการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก จำนวน ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครนักเรียนชาติพันธุ์และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.3 - ปวส. เพื่ออยู่ประจำในหอ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!