ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการตลาด ดูเพิ่มเติม
3 เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และเลื่อนการกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมิ ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม ดูเพิ่มเติม
6 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ดูเพิ่มเติม
7 ขยายเวลารับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!