ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษ ดูเพิ่มเติม
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป ดูเพิ่มเติม
3           โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!