ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 14:23:07  
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง”
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง”
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง” ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบและวิธีการป้องกันตนเองในช่วงที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “มหันตภัยฝุ่นพิษถล่มเมือง” โดยมี ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ผลของฝุ่นพิษต่อสุขภาพ” ผศ.นพ.มงคล เหล่าอารยะ อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “เด็กนักเรียน...เสี่ยงอย่างไร?” และ ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ป้องกันตัวอย่างไรกันดี?” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น จากปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่แนวทางที่ทุกคนจะร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง
ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ กล่าวว่า จากผลกระทบของปัญหาฝุ่นละอองของจังหวัดเชียงใหม่ที่รุนแรงต่อเนื่องมาหลายวัน โดยผลกระทบต่อสุขภาพในระยะสั้น จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยรายวัน จากโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง สูงขึ้น เช่น โรคปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนผลกระทบในระยะยาวที่ร้ายแรง คือ อายุขัยเฉลี่ยสั้นลงตามระดับความเข้มข้นค่าเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 โดยพบว่าทุกๆ 10 ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นมีอายุสั้นลง 1 ปี นอกจากนี้ ยังมีผลระยะยาวที่ดูไม่รุนแรง แต่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ คือ การมีภาวะที่เด็กจะเป็นออทิสติกมากขึ้น มีการตอบสนองแบบแปลกๆ ผู้ใหญ่จะเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น และโรคพาร์กินสัน มือเท้าสั่น เดินทรงตัวไม่ได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าแนวโน้มที่จะเป็นมีมาก หากประชาชนยังได้รับฝุ่นควันแบบนี้ต่อเนื่อง จึงแนะนำให้ใช้หน้ากาก N95 ส่วนหน้ากากธรรมดาซึ่งกันฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เท่าที่ควร แต่หากจำเป็นก็ควรใช้หน้ากากแบบธรรมดาซ้อนกัน 2 ชั้น ที่สำคัญคือพยายามใช้เวลาอยู่ในที่โล่งให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันตัวเอง แม้จะอยู่ในห้องปรับอากาศ ก็ควรมีเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพ จะได้ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่จะเข้าสู่ร่างกายให้น้อยลง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738