ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

  • ภาพจาก : ส่วนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • รับชม : 97 ครั้ง

   นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมงาน สปข.3 ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เส้นทางของ อบต. ภายใต้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ในการอบรมสัมมนาทางวิชาการ "โลกเขย่า อบต.ขยับ.. กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน" ที่สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร , ประธานสภาฯ , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมฯ 2,500 คน (วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.45 น. )

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส่วนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ