กิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่”

  • ภาพจาก : ส่วนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • รับชม : 85 ครั้ง

  นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และถนนคนเดิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ ถ่ายทอดสัญญาณย้อนกลับ และสื่อในสังกัดร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงาน พร้อมไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 นอกจากนี้ คณะจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังได้ร่วมเปิดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562” และ “งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562” รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยภายในงานมีการแสดงกิจกรรมรำวงย้อนยุคของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงเปิดหมวกของเยาวชน การออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น (22 ธ.ค.2562 เวลา 17.30 น.)

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส่วนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ