กิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ สืบสานรวมใจ ใส่ผ้าไทยหิ้วปิ่นโต”

  • ภาพจาก : ส่วนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • รับชม : 128 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ สืบสานรวมใจ ใส่ผ้าไทยหิ้วปิ่นโต” เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านระบบ Teleconference ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันอวยพรปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องแสดง สทท.เชียงใหม่(8 ม.ค. 2563)

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส่วนแผนงาน และพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ