จังหวัดลำปาง สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 72 ครั้ง

วันนี้ (3 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 พบการเกิดอุบัติเหตุรวม 98 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 106 คน และผู้เสียชีวิต 6 ราย

โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเมาสุรา ร้อยละ 44.74 รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.56 พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 41.32 รองลงมาคือ เมาสุรา ร้อยละ30.54 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.00 รองลงมาคือ รถปิคอัพ ร้อยละ 9.00 ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนภายใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 46.94 รองลงมาคือ ถนนในเมือง (เทศบาล) ร้อยละ 27.55 จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง ร้อยละ 66.33 รองลงมาคือ ทางโค้ง ร้อยละ 17.35 ช่วงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือช่วง 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 34.69 รองลงมาคือช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. ร้อยละ 17.35 และกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.04

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่คอยปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการให้บริการแก่ประชาชนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันช่วง 7 วันที่ผ่านมา สถิติของจังหวัดลำปางอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้เน้นย้ำถึงการรณรงค์อย่างเข้มข้น การสร้างระเบียบวินัยด้านการจราจรแก่ประชาชน การสวมหมวกนิรภัย โดยยกตัวอย่างสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติและเห็นผล 100 % เพื่อนำร่องให้ภาคส่วนต่างๆ นำไปปรับใช้ เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุต่อไป ทั้งยังได้ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม นำจุดบกพร่องของการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ นำไปปรับให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมรับมือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ