จังหวัดน่าน ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าเมี่ยน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 313 ครั้ง

  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่เมี่ยน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันตรุษจีน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าเมี่ยน ที่ชุมชนชาวไทยภูเขาชนเผ่าเมี่ยน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านทรายทอง บ้านสันติภาพ บ้านน้ำงาว และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ให้คงอยู่สืบไป

 การจัดงานประเพณีปีใหม่เมี่ยนจัดขึ้นทุกปี หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร และเป็นการฉลองปีใหม่กับความสำเร็จในการเพาะปลูกพืชไร่ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการทำพิธีบูชาผีฟ้า-ผีป่า-ผีบ้าน และเรียกขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อให้คุ้มครองดูแลความสุขความสำราญตลอดทั้งปี กิจกรรวันปีใหม่เมี่ยน ประกอบด้วยการละเล่นพื้นบ้านชาวเมี่ยน อาหาร เครื่องดื่ม ขนมของชนเผ่าเมี่ยน การจำหน่ายสินค้าการเกษตร
ผ้าปักชาวเขา ของใช้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยน รำวง การประกวดธิดาอิ้วเมี่ยน ทั้งนี้เป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามของพี่น้องอิ้วเมี่ยนและพี่น้องในชุมชนตำบลบ่อและนักท่องเที่ยว

   สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมงานประเพณีปีใหม่เมี่ยนบ้านทรายทอง ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ใช้เส้นทาง จากตัวเมืองน่านไปตำบลบ่อ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน - ท่าวังผา ระยะทางประมาณ 20 กม. ถึงบ้านไร่ไพรวัลย์ บริเวณตู้ยามตำรวจ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชนบท 17 กม.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ