รมช.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัด ดูแลเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 119 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง..//
       ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  และรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกัด 
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า จากรายงานแผนการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนในจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองพร้อมทั้งวางแผนการเพาะปลูกไว้อย่างเป็นระบบ มีการทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในการใช้น้ำทั้งการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด
     ทั้งนี้ อยากให้ส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยในพื้นที่ที่มีการส่งน้ำไปยังประตูระบายน้ำต่างๆ ทั้ง 12 แห่งในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภค หรือจำหน่ายสร้างรายได้ในช่วง 4 เดือนนี้ ขณะเดียวกันเกษตรจังหวัดต้องสำรวจและส่งเสริมการปลูกพืชผัก ให้เป็นพืชอินทรีย์ และต้องมีตลาดรองรับ รวมถึงสำรวจเรื่องของการขุดบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ทางการเกษตรกรรมต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นาสาวธิติมา​ พันรอด
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา​ พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ