รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหนังสืออนุญาตให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 249 ครั้ง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือให้เกษตรกรทำกินในพื้นที่ สปก.4-01เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล

            เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ศูนย์น้ำธำรงชีวิต หมู่ 2 บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก 4-01  โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุริยนต์ พัชรครุกานนท์  รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   ซึ่งเกษตรกรได้รับมอบหนังสืออนุญาตในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงของ รวมจำนวน 301 แปลง ในพื้นที่ 516ไร่ 2งานเศษ เป็นแปลงเกษตรกรรม จำนวน 92 แปลง ในพื้นที่ 424 ไร่ 1 งานเศษ และเป็น แปลงชุมชน จำนวน 209  แปลง ในพื้นที่ 92ไร่ 1 งานเศษ

     สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้รายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 921,138 ไร่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดเชียงราย จำนวน 17 อำเภอ ประมาณ 588,001ไร่ และได้ดำเนินการจัดการที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 83,500 ราย 102,364 แปลง เนื้อที่ 579,924 ไร่  นอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 และกลุ่มเกษตรกรบ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ กลุ่มละ 240,000 บาท ยังมีสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สนับสนุนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการไถกลบตอซัง และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟจำนวน 568 ไร่ มีการสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 26 บ่อ ในพื้นที่ตำบลม่วงยาย และตำบลหล่ายงาวมีการทำปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน ในนาข้าว จำนวน 60 ราย 200 ไร่ ทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเวียงแก่น และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารเร่ง พ.ด. เพื่อทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน  350 ชุด และสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายได้นำพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรอีกจำนวน 50,000 ตัวด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ