กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฯ โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สร้างฝายชะลอน้ำ

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 180 ครั้ง

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีเยาวชนจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน โดยมี พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธานพิธีฯ

 

สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติต่างๆ ประกอบด้วย การจัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา ,การให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์และป้องกันไฟป่า , การอนุรักษ์พันธุ์พืช และการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช, การจัดทัศนศึกษา นำเยาวชนไปศึกษาการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ ณ บ้านทากู่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยนำเยาวชนปฏิบัติจริง สร้าง ฝายชะลอน้ำ ร่วมกับส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ บ.ทาทุ่งไผ่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

                ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้สอดแทรกเรื่องยาเสพติดให้กับเยาวชน เพื่อปลูกฝังความรักชาติให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติด และช่วยเป็นเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารในชุมชนให้กับภาครัฐ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ