มทรล้านนา น่าน จัดประกวดเทพีผ้าน่าน เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ใน งานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 430 ครั้ง

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดงานประกวดเทพีสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน ส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้ ผ้าทอ ของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้าเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการใส่ความชำนาญด้านหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดน่าน ให้รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านอิกด้วย 

                    

             ดังนั้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน จึงได้จัดงานหัตถกรรมสืบสานวัฒนธรรมผ้าน่าน ในงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 ตามรอยพระยุคลบาทศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจที่มี สนใจได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาทางชาวบ้าน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการถ่ายทอดการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดธิดาผ้าทอน่านประจำปี 2563 การเดินแบบผ้าน่าน การแสดงพระผ้าพื้นเมืองการ การจัดมหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ การจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดน่าน ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ อาหารแปรรูปจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ 3) กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการรวมทั้งการจัดนิทรรศการข้าวและเกษตรอินทรีย์การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และกิจกรรม ด้านนันทนาการ จัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสนใจประกอบด้วยนักศึกษาคณะอาจารย์นักศึกษาร้านค้าผู้ประกอบผ้าน่านเป็นจำนวนมาก

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ