จังหวัดแพร่จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 181 ครั้ง

จังหวัดแพร่จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการลดการพึ่งพิงระบบสถาบัน และสถานสงเคราะห์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(14ม.ค.63) ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการลดการพึ่งพิงระบบสถาบัน และสถานสงเคราะห์ เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนของตนเองได้ และ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. จำนวน300 คนจาก 8 อำเภอ

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อคนพิการ ความพิการ และการช่วยเหลือคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ , สิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ อพม. เชี่ยวชาญด้านคนพิการ และการปฏิบัติงาน ตาม 11 ภารกิจ พร้อมการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ/ดูแลคนพิการในการทำกิจวัตรประจำวันและการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ