มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรม แก่เด็กด้อยโอกาสพื้นที่จังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 337 ครั้ง

วันนี้ (14 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง ตามที่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” นำโดย หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ ออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาส อายุ 8 -18 ปี ที่มีปัญหาด้านทันตกรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 คือ อำเภอเมืองลำปาง วังเหนือ แม่ทะ และอำเภอเถิน

สำหรับโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”ในครั้งนี้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินงานตามรอยพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเด็กควรได้รับการบริการด้านการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง สภากาชาดไทย โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่, มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย), และส่วนราชการในจังหวัดลำปาง

 

โดยกำหนดให้บริการในระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 ดังนี้

14 มกราคม 2563 ให้บริการ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

15 มกราคม 2563 ให้บริการ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ

16 มกราคม 2563 ให้บริการ โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ อำเภอแม่ทะ

17 มกราคม 2563 ให้บริการ ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเภอเถิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ