สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัง

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 231 ครั้ง

วันที่ 13 ม.ค. 63 เวลา 16.08 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมาศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสา พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดเชียงราย
ในการนี้ ได้พระราชทานชุดของเล่นและภาพวาดระบายสีแก่เด็ก พร้อมกับทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน 7 คน ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อาทิ แผลเป็นจากน้ำร้อนลวก ความผิดปกติหลอดเลือดแดง ขาดฮอร์โมนจากต่อมไร้สมอง ตาซ้ายบอด โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ได้ทรงมีพระพินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดส่งไปทำการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมกับพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าเดินทางและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงห่วงใยประชาชนแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ไปให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย 
ในการนี้ ให้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว เข็มพระนามาภิไธย ย่อ สว และโล่แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย ที่ปัจจุบันมีแพทย์ ทันต์แพทย์ เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่างๆ รวมถึง 4,179 คนเฝ้า พร้อมกับมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ พอ.สว.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ