ผู้ว่าฯลำปาง มั่นใจ น้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งนี้ มีเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 298 ครั้ง

วันนี้ (14 ม.ค.63) เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาว รตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลําปาง และนายชัยธวัช ศิวบวร. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา ต้นทุนน้ำหลังจากฝนหยุดตกในช่วงฤดูฝนของจังหวัดลำปาง อยู่ที่ร้อยละ 86 ซึ่งแตกต่างจากปี 2563 ที่ปริมาณน้ำต้นทุนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึงเกือบหนึ่งเท่าตัว หรือ คิดเป็นร้อยละ 49 แต่ทุกฝ่ายยังคงทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมขอเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของผลผลิต ในส่วนของแผนจัดการน้ำระยะยาว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางระบุว่า จะมีการผลักดันจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติม โดยให้ชลประทานสำรวจตรวจสอบศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจัดสรรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยขอให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด เลี่ยงการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง หรือขอให้สำรองน้ำไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นด้วย แต่ขอย้ำว่าในช่วงฤดูแล้งนี้ น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกมากจนเกินไป

ปัจจุบันสถานการณ์ของปริมาณน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปาง 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 53.136 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้ 49.586 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46.68 ในส่วนของเขื่อนกิ่วคอหมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 103.206 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้ 97.006 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56.97 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาพรวมของปริมาณน้ำขณะนี้ยังคงเพียงพอต่อการใช้เพื่ออุปโภค บริโภคแก่ประชาชน โดยในขณะนี้ทางจังหวัดลำปางยังไม่มีสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยแล้งด้านการเกษตร แต่ทางด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการวางแผน จัดสรรน้ำ วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดพื้นที่ ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมง ปศุสัตว์ รวมถึงพื้นที่ชุมชน และยังมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ