สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่รณรงค์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 72 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่รณรงค์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จังหวัดแพร่โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้เล็งเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับฝุ่นลออองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ป่วย และคนชรา โดยเวลา 13.30 น. วันนี้(14ม.ค.63) ที่ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จำนวน 500 คน รณรงค์เดินเคาะประตูบ้านเพื่อแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่นเด็กเล็ก หญิงมีครรภ์  ผู้สูงวัย  และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โดยหมอกควันนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ ทั้งการเผาป่า การเผาพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก การเผาขยะในชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรม และไอเสียรถยนต์ ทำให้หมอกควันแพร่กระจายอยู่ในอากาศ ประกอบกับจังหวัดแพร่มีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และเกิดความกดอากาศสูง ไม่มีลมพัดระบาย ทำให้เกิดการสะสมของสารมลพิษในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่กล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน นั้นหากมีปริมาณมากๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ การเผชิญกับมลพิษในอากาศอาจทำให้เกิดเหตุรุนแรงเฉียบพลันกับกล้ามเนื้อหัวใจได้ รวมทั้งหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ , ผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจ ที่ทำให้โรคกำเริบขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังมีผลต่อสมอง การเผชิญกับมลพิษในอากาศเป็นระยะนานๆเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้

สำหรับการปฏิบัติตัวในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนนั้น ให้ลดกิจกรรมนอกบ้าน , อยู่ภายในอาคารเมื่อระดับมลพิษสูง , สวมหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสม /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ