ขอเชิญพสกนิกรชาวพะเยาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 277 ครั้ง

 

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยพร้อมเพียงกัน

โดยในวันดังกล่าว จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.แให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป อายุรกรรม กุมารเวชกรรม จักษุ โสตนาสิก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ- นรีเวชกรรม และบริการทันตกรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ณ ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 8:30 นถึง 12:00 น

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 47 เมื่อปีพุทธศักราช 2520 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 43 ปี ปัจจุบันการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยาประกอบด้วย แพทย์จำนวน 168 คนทันตแพทย์ จำนวน 111 คน เภสัชกร จำนวน 80 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 407 คนอาสาสมัครสายแพทย์สาธารณสุขประเภทอื่นๆจำนวน 730 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขสนับสนุน จำนวน 417 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 1.913 คน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ