กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเข้าร่วมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้ม 

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 182 ครั้ง

สภาเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมอาชีพสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มเปลือกล่อนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้ม  ระหว่างวันที่ 13-14  มกราคม 2563  ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานการอบรม  เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป  เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเป็นอีกแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ ในกรณีสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ /

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุภาพ / ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ