ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดอย่างเป็นทางการและจัดอบรมเสริมทักษะอักษรเบรลล์เบื้องต้น

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 312 ครั้ง

 เช้าวันนี้(14 มค.)ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดป้ายศูนย์  ที่บริเวณถนนราชธรรมพิทักษ์  ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน   เพื่อให้บริการคนตาบอดและผู้ดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการฝึกอาชีพ การจัดหางานให้แก่คนพิการ  ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ  และยังเป็นศูนย์ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ  พร้อมกันนี้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเสริมทักษะอักษรเบรลล์เบื้องต้น สำหรับคนตาบอดหลักสูตร 120 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 - 30 มกราคม 2563  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะในการเขียน อ่าน อักษรเบลล์เบื้องต้น

    นอกจากนั้นศุนย์ดังกล่าวยังให้บริการนวดแผนไทย โดยหมอนวดคนตาบอด ค่าบริการชั่วโมงละ 150 บาทและจำหน่ายสินค้าผลงานของคนตาบอดเช่น ยาหม่อง ลูกประคบเป็นต้น /

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ พรวลัย ภาพ (นักศึกษาฝึกงาน)
บรรณาธิการ : ส.ปชส.มส
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ