จัดหางานจังหวัดลำพูน ย้ำ นายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวต่อใบอนุญาต ณ ศูนย์ OSS

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 661 ครั้ง

จัดหางานจังหวัดลำพูน ย้ำ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว รีบดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ศูนย์ OSS) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้  โดยไม่ต้องรอให้ใกล้ถึงวันสุดท้าย (วันที่ 31 มีนาคม 63) เนื่องจากจะทำให้ไม่สะดวกและใช้เวลานานมากขึ้น  

นางฐิติมา นาราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ แบบเบ็ดเสร็จ แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงานต่างด้าว ที่ทำงานอยู่ในจังหวัดลำพูน โดยที่แรงงานต่างด้าวไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศเหมือนครั้งที่ผ่านมา ศูนย์บริการดังกล่าวเรียกว่า  “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ” (One Stop Service : Oss) ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานปกครองจังหวัด สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน มาให้บริการตรวจโรค จัดทำทะเบียนประวัติ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือการประกันสุขภาพ ตรวจลงตราวีซ่า และอนุญาตทำงาน เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

จัดหางานจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจังหวัดลำพูน มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,874 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวรวมทั้งหมด 14,736 คน ประกอบด้วย แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 655 คน แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร (ชนกลุ่มน้อย) จำนวน 1,526 คน และแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) จำนวน 12,555 คน และมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่จะต้องดำเนินการ จำนวน 11,993 คน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมมีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการแล้วประมาณ 1,000 คนเท่านั้น คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการกว่า 10,000 คน จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวถึงนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้รีบมาดำเนินการ ณ ศูนย์ OSS จังหวัดลำพูน หากรอใกล้เวลาหมดอายุอาจจะไม่ได้รับความสะดวกและใช้เวลานานในการต่อใบอนุญาต ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนด แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับประเทศ และหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต้องเดินทางเข้ามาทำงานตามระบบ MOU เท่านั้น

สำหรับโทษของคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้คือ ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ขณะที่นายจ้างรับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคนงานต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หากกระทำผิดซ้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามไม่ให้มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานอีกเป็นเวลา 3 ปี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ