เชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 190 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยความสามัคคีของคนในชุมชน

ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 25 อำเภอกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนทุกคน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยความสามัคคีของคนในชุมชน ร่วมลงมือ ลงแรง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการค้นหาคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมพัฒนาตนเองให้มีจิตอาสาในการทำงาน ทุกด้าน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง โดยมีเป้าหมายให้คนในชุมชนลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่ม สุขภาพชีวิตดีและมีอาหารปลอดภัย สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ