น่าน จัดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12 เปิดโอกาสให้นักเรียน ติว เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 99 ครั้ง

ที่ห้องประชุม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จังหวัดน่าน นายนิธิวัชร์ ศริโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “English We Like” ปีที่ 12  โดยบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการสอนภาษาอังกฤษและติวข้อสอบ GAT ENG และเทคนิคการทำข้อสอบให้แก่เด็กนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย มี นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวต้อนรับทั้งนี้ ด้วยบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “English We Like” ขึ้น โดยปีนี้เป็นปีที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life และเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

            

            นายนิธิวัชร์ ศริโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  กล่าวว่า การจัดโครงการ “English We Like” เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฎิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ สำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต็ะไชย/ สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ