สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 96 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

นางจงเดือน  สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน ให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภานิติบัญญัติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัย สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 160 คน) ระยะเวลารุ่นละ 10 วัน

รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2563

รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2563 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2563 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-244-2515 ถึง 6

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : นายวัชระ เพชรพลอย ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ