ชลประทานเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 127 ครั้ง

ชลประทานเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ..//

      นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชลประทานเชียงใหม่  เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ลดผลกระทบการเกิดความเสียหายอันเนื่องจากภัยแล้งและอุทกภัย พร้อมร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตูบและเกษตรกร อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ การใช้น้ำช่วงหน้าแล้งปี 2562/63   ชี้แจงและประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับทราบ  

 

ทั้งนี้  โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ จำนวน 8 แห่ง รับผิดชอบโดยพื้นที่ 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประตูระบายน้ำป่าแดด รับผิดชอบในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอสารภี อำเภอสะเมิงและอำเภอหางดง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ่างเก็บน้ำแม่ออน รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น รับผิดชอบในพื้นที่ อำเภอแม่ริม อำเภอพร้าวและอำเภอแม่แตง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ฝายแม่สาว/อ่างแม่ทะลบหลวง รับผิดชอบในพื้นที่ อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการและอำเภอฝาง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ฝายเชียงดาว รับผิดชอบในพื้นที่ อำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 อ่างเก็บน้ำสันหนอง รับผิดชอบอำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง อำเภอกัลยาณิวัฒนาและอำเภอแม่วางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ประตูระบายน้ำดอยน้อยและฝายใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอฮอด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำ ในพื้นที่ได้ทันที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ