จังหวัดแพร่ Kick Off ฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดถนนลดปริมาณฝุ่น PM 2.5

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 182 ครั้ง

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม Kick Off ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก บูรณาการหน่วยงานต่างๆ บรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

วันนี้(17 มกราคม 2563) เวลา 11.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในการออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ ด้านหน้าสนามหลวง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่

นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ก่อให้เกิดวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ โดยขณะนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ จึงได้บูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม Kick Off ฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นในอากาศและล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เขต 15 เชียงราย สนับสนุนรถดับเพลิงและหุ่นยนต์ฉีดพ่นน้ำระยะไกล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เทศบาลเมืองแพร่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองแพร่, กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ และแขวงทางหลวงชนบทแพร่ ร่วมกิจกรรม Kick Off ในวันนี้  

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มและสีแดง เริ่มและมีผลกระทบต่อสุขภาพ แม้จากข้อมูลดาวเทียมจะพบจุดความร้อนจากการเผา(Hot Spot) น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เนื่องจากสภาพลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่เป็นแอ่งกระทะประกอบกับความกดอากาศต่ำและมีลมพัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่ จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ยังคงมีปริมาณสูงจนเกินค่ามาตรฐาน และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจึงได้ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ จะดำเนินการในพื้ยที่เป้าหมายทุกวันในทุกตำบล วันละ 2 ช่วงเวลา (เช้า - บ่าย) จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยังได้เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ เจ้าของอาคารบ้านเรือน ติดตั้งมินิสปริงเกอร์ฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก สร้างพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ให้กับตนเองและประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ