กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดน้ำ

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 61 ครั้ง

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติโครงการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง

ทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ บกปภ.ช. ได้แบ่งความรับผิดชอบหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำการพยากรณ์  กลุ่มที่ 2 คือผู้บริหารจัดการน้ำ กลุ่มที่ 3 คือหน่วยงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหา หาแหล่งน้ำแหล่งน้ำสำรอง ขุดบ่อน้ำบาดาลและแหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำประปาและพื้นที่นำร่องเก็บน้ำโครงการแก้มลิงชั่วคราว เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้งควบคุมน้ำในทางการเกษตร ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้ปิดกั้นลำน้ำหรือสูบนำเข้าพื้นที่เพาะปลูก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำ

ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติโครงการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับการพัฒนาระบบน้ำในไร่นา (ขุดสระเก็บน้ำ/เจาะบ่อบาดาล) เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง และเป็นน้ำต้นทุนในการวางแผนการผลิตก่อนหรือหลังฤดูกาลให้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด   ในระยะเวลาที่เหมาะสม และ 2. โครงการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่-ลำพูน โดยสหกรณ์จะจัดหาวัตถุดิบและนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ให้กับสมาชิกสหกรณ์

ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาภัยแล้ง โดยนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะมีการแถลงข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านโซเซียลมีเดียร์ การจัดทำ Fanpage กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมบูรณาการงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าในการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จะได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และมีการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย รวมทั้งจะได้มีการประสานเพื่อเร่งรัดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปสู่หน่วยปฏิบัติให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เดินตามแผนงานที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล การซ่อมแซมระบบประปา พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ แก้มลิง การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นด้วย

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ