คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ประชุมถอดบทเรียน อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 63 พร้อมเร่งขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 88 ครั้ง

 

วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)

โดยที่ประชุมได้รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุจำนวน 46 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 54 คน โดยไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิคอัพ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนกรมทางหลวง ถนนในหมู่บ้าน จุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง เวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ช่วงเวลา 16.00 น.ถึง 20.00 น.ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้นำส่งโรงพยาบาล หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ เปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 กับปี 2562 เกิดอุบัติลดลง ร้อย 13.21 ผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 100 คือไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 0.00 (54 คนเท่าเดิม)

ส่วนอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ อำเภอเมืองพะเยา 15 ครั้งอำเภอเชียงคำ 10 ครั้ง อำเภอปง 7 ครั้ง อำเภอดอกคำใต้ 6 ครั้ง อำเภอภูซาง 4 ครั้งอำเภอภูกามยาว 2 ครั้ง อำเภอจุน 1 ครั้งอำเภอเชียงม่วน 1 ครั้ง อำเภอที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยคืออำเภอแม่ใจ

ส่วนผลการดำเนินการตามมาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย จับกุมตามมาตรการ 10 รสขม มีผู้ถูกดำเนินคดี 24,430 คน เปรียบเทียบเทศกาลปีใหม่ 62 ลดลง
4,530 คน ยานพาหนะที่เรียกตรวจ 110,592 คัน เปรียบเทียบเทศกาลปีใหม่ 62 ยานพาหนะเรียกตรวจรถลง 3,289 คัน

มาตรการด้านสังคม ให้ผู้นำชุมชนเป็นหลัก ประชาสัมพันธ์ประตูบ้าน เน้นกลไกสถาบันครอบครัวสร้างความตื่นตัวให้กับสมาชิกในครอบครัส สร้างกฎกติกาประชาคมของหมู่บ้านกำกับดูแลโดยใช้กระแสสังคม จัดตั้ง 1 หมู่บ้าน 1 ด่านชุมชน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำบุญตักบาตร

มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิด โดยเน้นย้ำประเด็นเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ การบรรทุกท้ายกระบะ การเมาแล้วขับ การใช้อุปกรณ์นิรภัย เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุเช่นผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ สาเหตุของอุบัติเหตุ การบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ การใช้รถใช้ถนนเพื่อให้เกิดความตระหนักสร้างความรู้เข้าใจปลูกจิตสำนึกค่านิยมวัฒนธรรมถนนปลอดภัยพร้อมทั้งจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

มาตรการบริหารจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตราย จัด 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย ปิดจุดกลับรถ 4 จุด ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข สิ่งอันตรายข้างทางเพิ่มแสงสว่าง ปรับไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงผิวถนน แก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย ติดตั้งป้ายบอกทางทางเลี่ยงทางลัด ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

มาตรการตอบสนองหลังอุบัติเหตุและการเยียวยา จัดเตรียมความพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่อุปกรณ์สื่อสาร สามารถติดต่อหมายเลข 1669 ตลอด24 ชั่วโมง

มาตรการบูรณาการข้อมูล ติดตามประเมินวิเคราะห์ข้อมูล จัดประชุมสรุปรายงานปฏิบัติงานช่วงกรณรงค์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ จัดศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำตามแหล่งท่องเที่ยว ที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวหนาแน่น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการตามประกาศจังหวัดพะเยาเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยาตลอดทั้งปีและการรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินการจัดโซนนิ่ง ถนนวินัยจราจร โดยกำหนดให้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา(ระหว่างจุดกลับรถหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่กา - จุดกลับรถตู้ยามตำรวจทางหลวง) และถนนพหลโยธิน เส้นผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา(สี่แยกไฟแดงร่องห้าสี่แยก - ไฟแดงประตูเหล็ก) เป็นถนนปลอดภัยตัวอย่างของจังหวัดพะเยา โดย ทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ทั้งถนน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร สำรวจจำนวนรถจักรยานยนต์ และหมวกนิรภัย จัดทำมาตรการองค์กร รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะเริ่มง บังคับใช้กฎหมายและมาตรการองค์กรให้เข้มข้น ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563เพื่อให้เป็นถนนปลอดภัยตัวอย่างของจังหวัดพะเยาต่อไป

นอกจากนี้ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลพะเยาและที่จอดรถ ตามที่ประชาชนแจ้งข้อมูลอฝ โดยดำเนินการจำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณบริเวณถนนประตูที่ 1 โรงพยาบาลพะเยา เพิ่มพื้นที่เครื่องหมายจราจรสีขาว - แดง จากเดิมให้เต็มพื้นที่บริเวณหน้าประตู 1 และให้รถยนต์ขึ้นไปจอดบริเวณบนทางเท้า โดยให้จัดทำป้ายสัญญาณพร้อมทำทางขึ้นลงของรถยนต์ จุดที่ 2 ถนนบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลและหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ให้จัดทำป้ายสัญญาณจราจรห้ามกลับรถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป จุดที่ 3 ถนนบริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาและด้านหน้าไปรษณีย์พะเยา ให้ทำเครื่องหมายจราจรจากเดิมสีขาว- แดง ให้เป็นสีขาว - เหลืองทั้ง 2 จุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ