จังหวัดเชียงราย จัดงานเทศกาลอาหารเชียงรายเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาลและของดีนครเชียงราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรีน ฟู๊ด กู๊ด เทส ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานคับคั่ง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 360 ครั้ง

ที่ลานเวทีสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อำเภอเมืองเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาลและของดีนครเชียงราย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวผู้ไปเยือนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ พร้อมประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมครบครัน

          นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงรายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน อาทิ การส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยจากสารเคมี การส่งเสริกลุ่มประชาชนให้ปลูกและแปรรูปพืชผักเพื่อนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง จัดจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ ทำให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม ดังนั้น การนำอาหารและผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจัดแสดงภายในงาน จะช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ผู้ไปเยือนจังหวัดเชียงราย ได้รับรู้และเกิดความประทับใจซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ของประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนอีกด้วย

          สำหรับงานเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาลและของดีนครเชียงราย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 21 มกราคม 2563  ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารรูปแบบต่างๆ ที่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรีน ฟู๊ด กู๊ด เทส พบว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจัดขึ้นในบริเวณเดียวกับงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นภายในสวนตุงและโคมนครเชียงรายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม นี้ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กนกพร เพียรช่างคิด
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ